yoursite.com

Sistem autonom, auto instruibil de comanda adaptiva robot - CNC integrat in arhitectura orientata pe servicii pentru reproducerea obiectelor din imagini tip harta de profunzime

Director de proiect

Prof. dr. ing Theodor Borangiu

Contact: borangiu@cimr.pub.ro